BM 165.1 (6.5″中低音)
6.5″中低音 Ohms:-8
1,360元/只
BM 165.1 (6.5″中低音)
BM 2500.4 (10″中低音)
10″中低音 Ohms:-8
3,200元/只
BM 2500.4 (10″中低音)
« 1 »

在使用本站时,遇到任何问题,可以通过客服电话与我们联系

欢迎致电:+86 20 3439 0041 提出您的问题,我们将竭诚为您提供服务,感谢您对傲士音响的支持与配合!